Saalbach 3C/3D 2009
Saalbach 3B/3E 2009

 
Radstadt 3A/3C/3D 2010
 
Schikurs 2011 4E